Ostukorv 0 items: 0,00 €

Search Site

Natur-o-Path - firma Interval OÜ virtuaalne esindus

Eesti Русский

KASUTUS- JA TELLIMISTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Üldtingimused ja Kasutusjuhend on allutatud Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

1.2 Vaidluse tekkimisel ning juhul kui Üldtingimused või Kasutusjuhend ei sätesta tekkinud olukorra lahendamiseks vajalikku, lähtutakse seaduses sätestatust (http://www.riigiteataja.ee/ ).

1.3 Interval OÜ ja Kliendi vahelist õigussuhet ning Interval OÜ ja Kliendi vahelise ostu-müügi lepingu sõlmimisel juhindutakse lisaks Üldtingimustele ja Kasutusjuhendile EV-s kehtivatest seadustest, headest äritavadest, DHL, TNT (ja/või muu kliendi ja/või Interval OÜ soovil kasutatava kuller/postiteenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjadest) ja Eesti Posti hinnakirjadest jne.

1.4 Interval OÜ-l on õigus teha muudatusi Üldtingimustes ja/või Interval OÜ kodulehel ühepoolselt etteteatamata, eeldusel, et klient on muutustest teadlik kasutades ning tutvudes kodulehe ja Interval OÜ e-poes avaldatud informatsiooniga. Tehtud muudatused jõustuvad lehel http://www.interval.ee avaldamise hetkest ning ei kuulu vaidlustamisele.

1.5 Ostu sooritamisega annab klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud Üldtingimustes sätestatut.

2. REGISTREERUMINE JA KONTO LOOMINE

2.1 Selleks, et sooritada mugavalt oste Interval OÜ e-poest on kliendil võimalus luua personaalne kasutajakonto. Kasutajakonto on mõeldud personaalseks kasutamiseks kliendi poolt. Personaalse kasutaja konto alla salvestuvad andmed, mis klient sisestab konto loomisel ning edaspidiselt säilib kasutaja konto all kliendi ostude ajalugu. Klient saab igal ajahetkel oma andmeid muuta/uuendada. Kliendi personaalset kasutajakontot kaitseb kliendi poolt valitud parool/salasõna.

2.2 Registreerimisel loovutab ostu sooritaja (edaspidi klient) Interval OÜ kasutusse oma isikuandmed. Interval OÜ kasutab kliendi andmeid vaid tellimuse täitmiseks ning töötleb klientide andmeid kooskõlas seadusandluses kehtestatud normide ja piirangutega. Registreerumisel sisestatud andmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele (va seaduses sätestatud juhul, korras ja mahus sh EV Maksu ja Tolliamet’ile ning Politsei’le vastavasisulise päringu alusel).

2.3 Interval OÜ edastab tarneteenuse osutajale kliendi postiaadressi kauba kättetoimetamise eesmärgil.

2.4 Kliendi personaalne kasutajakonto on kaitstud kliendi poolt valitud parooliga. Parooli sattumise eest kolmandate isikute valdusesse vastutab klient.

2.5 Kui klient on loonud personaalse kasutajakonto, ei ole vaja kontaktinfot igakordselt uuesti sisestada. Küll aga kohustub klient andmete muutumisel sisestama uued andmed.

3. OSTMINE

3.1 Iga müügil oleva toote juures on nupp "lisa ostukorvi". Klikkides nimetatud nupule lisatakse toode kliendi personaalsesse ostukorvi.

3.2 Kui klient paneb sobiva eseme ostukorvi, broneeritakse antud ese 1 (üheks) järgnevaks päevaks.

3.3 Kui klient hoiab toodet ostukorvis kauem kui 1 (üks) päev, vabaneb ühe päeva möödumisel ostukorvis olev ese automaatselt broneeringust ning teised e-poe kasutajad saavad selle eseme osta.

3.4 Klient saab muuta (värv, kogus, suurus) ja kustutada ostukorvis olevaid tooteid vastavalt oma soovile eeldusel, et teisi tooteid ei ole vahepeal ära ostetud.

3.5 Kui kõik meelepärased tooted on ostukorvis, alustab klient toodete tellimist, vajutades vastavale lingile, misjärel tuleb kliendil valida sobiv kättetoimetamise viis ning kontrollida sisestatud postiaadressi õigsust.

3.6 Kinnitada tellimus.

3.7 Peale tellimuse kinnitamist kliendi poolt väljastatakse kliendile e-arve kliendi poolt märgitud e-posti aadressile. Arvele on märgitud tellitud kaubad, nende maksumus, valitud kättetoimetamise viis ning selle maksumus. Arvele on märgitud ka kliendi või kauba saaja postiaadress. Arve vastavus tellitule ning korrektne postiaadress tuleb kontrollida enne arve tasumist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata (sh allahindlus või kättetoimetamise viisi valimine).

3.8 Interval OÜ poolt väljastatud arve kuulub tasumisele kolme (3) kalendripäeva jooksul arvestades arve väljastamise hetkest.

3.9 Interval OÜ-l on õigus tühistada tellimus ning annulleerida kliendile esitatud arve, kui klient ei ole arvet tasunud kolme kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest kliendile, lugedes kliendi tegevusetust sooviks tehingust taganeda. Peale arve annulleerimist ja tellimuse tühistamist lähevad kaubad uuesti automaatselt müüki e-poes.

3.10 Kui kliendil on ühe kuu jooksul kolm annulleeritud arvet, suletakse kasutajakonto ajutiselt.

3.11 Kui Interval OÜ-l on põhjendatud kahtlus ostukorvi väärkasutamisest, on Interval OÜ-l õigus vabastada tooted broneeringust varem ning blokeerida kasutajakonto ajutiselt kuniks klient on esitanud põhjendused oma teguviisi seletamiseks.

3.12 E-poes pakutavaid esemeid on võimalik osta ning kätte toimetada kliendi enda aadressist erinevale aadressile. Kui soovite osta toote kingituseks, palume teha vastavad märkused tellimuse vormistamise käigus.

4. HINNAKIRI JA KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

4.1 Interval OÜ E-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksumäära 20%. E-poes on hinnad toodud eesti kroonides ja eurodes. Kui EV resident soovib tasuda ostude eest eurodes, tuleb soovist teada anda Interval OÜ-le e-kirja teel või valida Interval OÜ e-poes käibivaks valuutaks eurod vastasel juhul väljastatakse arve automaatselt eesti kroonides.

4.2 E-poes avaldatud hindadele lisandub kättetoimetamise tasu vastavalt kliendi valitud kättetoimetamise viisile.

4.3 Kättetoimetamise tasu Eesti piires ei lisandu ka juhul, kui ostukorv ületab 4500 eesti krooni piirmäära. Punktis 4.10 märgitud riikide elanikele toimub kauba kättetoimetamine tasuta, kui ostukorv ületab 700 euro piirmäära.

4.4 Kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise viisi valib klient. Kättetoimetamine:

 • - Eesti Post / registreeritud saadetis
 • - Eesti Post / ELS kiirkuller
 • - Smart Post

4.5 Interval OÜ garanteerib kauba välja saatmise kliendile mõistliku aja jooksul (eeldatavalt kahe tööpäeva jooksul arve tasumisest) tingimusel, et kaup jõuab kliendini hiljemalt 30 päeva jooksul, eeldusel, et esitatud arve on kliendi poolt õigeaegselt tasutud;

4.6 Juhul kui klient valib kättetoimetamise viisiks ELS kiirkulleri teenuse, ning tasub arve tööpäeval enne kella 13.00 pm, postitakse kaup samal päeval.

4.7 Interval OÜ ei vastuta korrektselt pakitud eseme purunemise/kahjustamise eest, hetkest, kui ese on üleantud tarneteenuse osutajale. Vastavasisuliste kaebustega palume pöörduda otse tarneteenuse osutaja poole. Interval OÜ võib kirjaliku (e-kirja, lihtkirja, faxi kaudu edastatud) taotluse alusel väljastada saatedokumendi koopia ja või kirjelduse esemest ning kinnituse eseme korrektsest pakendamisest kliendile või tarneteenust osutavale äriühingule.

4.8 Kaubad pakitakse lähtudes kauba iseloomust kas turvaümbrikusse või kõvasse pappkarpi ning vajadusel omakorda mullikilesse. Õrnad esemed märgistatakse vastava tähisega.

4.9 E-poest saavad ostu sooritada järgmiste riikide elanikud:

 • - Eesti Vabariik;
 • - Soome Vabariik
 • - Läti Vabariik
 • - Rootsi kuningriik
 • - Leedu Vabariik

4.10 Interval OÜ-l on õigus tühistada/peatada tellimus, kui klient asub väljaspool sihtriikide nimistut. Sellisel juhul võetakse Interval OÜ poolt kliendiga ühendust ning võimalusel leitakse sobiv makse ja kättetoimetamise lahendus. Soovitav on sellisel juhul enne tellimuse tegemist kontakteeruda Interval OÜ-ga: e-post: shop{a}interval.ee, telefon: + 372 606 0490.

4.11 Interval OÜ-l on õigus muuta e-poes toodud hindu ühepoolselt. Kliendile kehtib see hind, mis ostukorvi lisamise ajahetkel on e-poes toote juures välja toodud. Kui tootele tehakse hilisemalt allahindlus, ei kuulu hinnavahe kompenseerimisele ega vaidlustamisele.

4.12 Sooduskupongid/reklaamallahindlused annavad ühekordse soodustuse märgitud summas ja/või protsendimäära ulatuses.

4.13 Allahindlus rakendub ainult juhul, kui klient on sisestanud vastava koodi/salasõna tellimuse esitamisel vastavasse lahtrisse. Tagantjärgi soodustust ei arvutata.

4.14 Kampaania korras ostetud kauba (nt nädalavahetuse eripakkumine: juustehooldusvahendid –10%) maksumuse arvutab välja süsteem peale tellimuse sooritamist ning soodustus kajastub kliendile saadetaval arvel. Juhul kui soodustus arvel puudub, ning klient soovib soodustust saada, tuleb kliendil enne arve tasumist pöörduda vastava e-kirjaga Interval OÜ poole: shop{a}interval.ee

4.15 Tasutud postikulud ei kuulu tagastamisele. Juhul kui kliendile ostetud kaup ei sobi ning klient soovib kauba ümber vahetada, kannab kauba tagastamisega seonduvad kulutused klient. Uus kaup saadetakse kliendile Interval OÜ kulul.

5. GARANTII JA TAGASTAMINE

5.1 Kõik Interval OÜ e-poes müügil olevad tooted kuuluvad omandiõiguse alusel Interval OÜ-le. Kui klient on tasunud tellimuse eest Interval OÜ poolt esitatud arve, sellel märgitud summas, läheb toodete omandiõigus üle kliendile.

5.2 Interval OÜ garanteerib kõikide kaupade originaalsuse ning vastavuse antud brändi poolt kehtestatud kvaliteedi standarditele. Kõik müügil olevad tooted on hoolikalt valitud ning iga ese on eraldi kontrollitud, et ei esineks praaki/vigu/mittevastavust brändile omases numeratsioonis.

5.3 Kõik müügiks pakutavad esemed on uued.

5.4 Kõigile müügil olevatele toodetele kehtivad seaduses ja kasutamisjuhendis ettenähtud garantiid ning seaduses ja üldtingimustes sätestatud tagastamise kord.

5.5 Klient on kohustatud informeerima Interval OÜ-d defektiga kaubast esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamise hetkest. Juhul kui infot (tootjapoolse) defektiga ei edastata Interval OÜ-le märgitud tähtajaks, kaotab klient õiguse kauba tagastamisele või ümbervahetamisele.

5.6 Kui tootel esineb ostmisel tehnilist laadi praak/viga, siis on kliendil õigus nõuda toote parandamist. Kui toote parandamine on ebamõistlik, siis on kliendil õigus nõuda toote ümber vahetamist. Juhul, kui laos sobivat toodet enam ei ole, on kliendil õigus nõuda eseme eest tasutud summa tagastamist.

5.7 Kliendil on õigus tagastada kaup 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata, siltidega ja algpakendis. Interval OÜ tagastab kliendile raha 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui tagastatava kauba sildid on eemaldatud, kaupa on silmnähtavalt kasutatud, vigastatud vms kliendi poolt või kliendi süül kaupa mittesihipäraselt kasutades, on Interval OÜ-l õigus tasaarvestada vastavalt toote väärtuse vähenemisega ning mitte tagastada kliendile kauba eest tasutud kogusummat.

5.8 Toodet tagastades peab klient täitma tagastuskaardi. Kaardile tuleb märkida tagastatava toote nimetus ja kaubakood, ostukuupäev ja kättesaamise kuupäev, toote/toodete hind ning tagastamise põhjus.

5.9 Toote tagastamine toimub kas posti teel või tuues eelneva kokkuleppe kohaselt Interval OÜ kontorisse aadressil: Katusepapi 20, Tallinn. Kui klient otsustab toote tagastada postiga, on klient kohustatud peale toote postitamist edastama postiasutuse poolt väljastatud saadetise numbri Interval OÜ-le. Kui klient otsustab tagastada toote Interval OÜ-le lihtpakina, vastutab toote kohalejõudmise eest klient. Saates toote lihtpakina on võimalus, et pakk läheb kaduma, ning kui lihtpakina tagastatud kaup ei jõua adressaadini, ei ole Interval OÜ kohustatud tagastama toote maksumust kliendile.

5.10 Interval OÜ ei vastuta defektide/vigade eest mis on tekkinud või põhjustatud kliendi poolt:

 • - toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
 • - toote loomuliku, kasutamisest tingitud kulumise eest;
 • - muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

5.11 Ostumüügilepingu sõlmimisega nõustub klient, et tagastavate toodete alla ei kuulu:

 • - avatud pakendis parfümeeriatooted (lõhnad, kreemid, dekoratiivkosmeetika jne).
 • - avatud ümbrisega audio-, videosalvestistele, arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara

5.12 Lõhnade, kreemide ja kosmeetika toodetega on kliendil võimalus eelnevalt tutvuda Interval OÜ kontoris aadressil Katusepapi 20 või volitatud esindajate kontorites (esindajate nimekiri asub meie weebis Firma info lahtris). Toonid ning lõhnad vastavad 100%-liselt tavakaubanduses pakutavale. Kõik kosmeetikatooted on varustatud tooni nime ja/või numbriga, mistõttu on kliendil alati võimalus kontrollida tavakauplustes toote sobivust.

5.13 Kui kliendile on eksituse tõttu saadetud vale toode, peab klient antud asjaolust Interval OÜ-le teada andma 3 (kolme) kalendri päeva jooksul. Kauba ümbervahetamine toimub Interval OÜ kulul. Juhul kui kliendile on saadetud suurema väärtusega ese ning klient keeldub seda ümber vahetamast, on Interval OÜ õigus sulgeda kliendi konto ning esitada arve toodete väärtuse vahe kompenseerimiseks.

5.14 Kui klient on soovinud eelneva kokkuleppe alusel ostetud toote personaliseerimist (graveeritud, trükitud, tikitud vms) nime või nimetähtede või pühenduse kirjutamise näol, ei ole toodet võimalik tagastada ega ümber vahetada.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1 Kliendil on võimalik tühistada tellimus kuni kauba välja saatmiseni (väljasaatmise kinnitus saadetakse kliendi poolt määratletud e-posti aadressile).

Tellimuse tühistamiseks tuleb saata viivitamatult e-kiri aadressile shop{a}interval.ee, kirja "subject’iks" tuleb märkida TELLIMUSE TÜHISTAMINE ja Interval OÜ poolt saadetud arve number. Juhul kui klient on juba arve tasunud, kuid soovib tellimuse tühistada, tuleb viivitamatult Interval OÜ-ga ühendust võtta. Kui toodted on välja saadetud, ei ole enam võimalik tellimust tühistada. Kui tooted ei ole välja saadetud, tühistab Interval OÜ kliendi tellimuse ning tagastab toodete eest tasutud summa kliendi pangaarvele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul

7. KLIENDI MEELESPEA JA KASUTUSJUHEND

Klient:

 • - On kohustatud kasutama e-kaupluse Interval OÜ tarkvara heaperemehelikult.
 • - Kliendil ei ole lubatud lisada tooteid valimatult ostukorvi eesmärgiga tekitada segadust esemete ülebroneerimise kujul. Samuti ei ole lubatud tühjade tellimuste tahtlikul tegemine. Kui Interval OÜ-l on põhjust arvata, et kasutajakontolt tehtavad tehingud on sellelaadse eesmärgiga, sulgeb Interval OÜ kasutajakonto. Kui klient põhjendab mõistlikult oma käitumise e-poe kasutamisel, tühistatakse kasutajakontole seatud piirangud. Kui selgub, et klient on tahtlikult tekitanud kahju Interval OÜ-le või kahjustanud e-poe tarkvara on Interval OÜ-l õigus pöörduda vastava nõudega kohtu poole kahjutasu nõudes.
 • - Kliendil on kohustus sisestada konto loomisel õige postiaadress ning kontrollida aadressi õigsust enne iga tellimuse sooritamist. Interval OÜ ei vastuta vigaselt ja/või ebatäpselt sisestatud aadressile saadetud kauba kättesaamisega seonduvate viivituste ja/või lisakulutuste eest.
 • - Kliendil on keelatud levitada valeinformatsiooni/andmeid mis puudutavad Interval OÜ kodulehte ja e-poodi. Isik, kes levitab vale informatsiooni ja/või andmeid vastutab oma eeldatavalt teadliku ja sihipärase tegevuse ees EV-s kehtiva seadusandluse järgi.

E-pood Interval OÜ Üldtingimused ja Kasutustingimused võivad muutuda ning saada täiendust igal ajahetkel. Seadus muutub ja seetõttu muutuvad-täienevad ka tingimused ja kodukord. Muudetud kujul jõustuvad Üldtingimused ja/või Kasutusjuhend alates sellest hetkest kui nad avaldatakse e-poe Interval OÜ kodulehel aadressil: http://www.interval.ee


Ayurveda in Tallinn, Estonia | Ajurveda (Ajurveeda) Tallinnas, Eestis | Аюрведа в Таллинне, Эстония
Interval OÜ, Tuulemäe 5 - 307a, 11411 Tallinn, Estonia. Tel. +372 600 1615. http://www.interval.ee - shop{a}interval.eeAddMe